เทศบาลตำบลห้วยยอด จ.ตรัง ร่วมกับชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ปั่น ชม ชิมผลไม้ฤดูกาล @ ห้วยยอด

นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ในฐานะประธานชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลห้วยยอด ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด และภาคีเครือข่ายชมรมจักรยานในพื้นอำเภอห้วยยอด เตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ตามโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเทศบาลตำบลห้วยยอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (ปั่น ชมชิม ผลไม้ฤดูกาล @ ห้วยยอด) ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมการสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะในอำเภอห้วยยอด ในการร่วมปลุกกระแสการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานพาหนะคู่ใจในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดการใช้พลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการจราจร และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ห้วยยอดและใกล้เคียง
สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยาน จากเทศบาลตำบลห้วยยอด-สวนนายดำ บางดี ระยะทางไปกลับประมาณ 36 กิโลเมตร ลงทะเบียน เวลา 07.00-08.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด เวลา 08.00 น. ปล่อยขบวนจักรยานไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม แวะพักดื่มน้ำร้านกาแฟกลางสวน Mr.Shadow สวนนายดำ รับประทานผลไม้ตามฤดูกาลแบบบุฟเฟ่ ประกอบด้วย ทุเรียนหมอนทอง ทะเรียนบ้าน มังคุด เงะา สละ ขนุน จำปาดะ และรับประทานอาหารกลางวัน สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางเฟสบุ๊คชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth