เตรียมพร้อมจัดงานยี่เป็ง เชียงใหม่ กำหนดเวลาปล่อยโคมลอยไม่ให้กระทบการบิน เผยเที่ยวบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน 187 เที่ยว เมื่อวันที่ 31 ต.ค.  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวาระการเตรียมความพร้อมการจัดประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560

และแนวทางการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมไม่ให้กระทบเรื่องของการบิน โดยนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. มีเที่ยวบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน รวมทั้งสิ้น 187 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 29 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมด   มีรายละเอียดดังนี้ 1.เที่ยวบินที่ยกเลิก จำนวน 90 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 66 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 24 เที่ยวบิน  และ 2. เที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวนทั้งสิ้น 97 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 67 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 30 เที่ยวบิน ส่วนสายการบินต่างๆ ได้ทำการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินเพิ่มเติมในวันที่ 2 พ.ย. เนื่องจากจ.ลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่แนวร่อนของอากาศยาน ได้ออกประกาศจ.ลำพูน อนุญาตให้ปล่อยโคมลอย โคมไฟ ได้ระหว่างวันที่ 2-4  พ.ย.

นาวาอากาศตรี มณธนิก  กล่าวต่อว่า การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากสายการบินได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมแล้ว พร้อมกันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย อาทิ เพิ่มวงรอบการตรวจการณ์ ทั้งภายในอาคารผู้โดยสาร และบริเวณพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ตั้งจุดสุ่มตรวจยานพาหนะ ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยานเป็นระยะ สุ่มตรวจสัมภาระและผู้โดยสารตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งห้ามจอดยานพาหนะบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด  ด้านนายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถิติในปี 2558 นักบินพบเห็นโคมลอย 23 ครั้ง จำนวน 120 ลูก และในปี 2559 พบเห็น 15 ครั้ง จำนวน 66 ลูก คิดเป็นอัตราลดลง 35 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของจ.เชียงใหม่นั้น ได้มีการประกาศจังหวัด กำหนดให้มีการปล่อยโคมควัน หรือว่าวฮม ในวันที่ 3 พ.ย.  ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.ซึ่งสายการบินได้ปรับเลื่อนเวลาบินในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส่วนการปล่อยโคมลอย หรือโคมไฟ ในวันที่ 3 – 4 พ.ย.  ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น.เท่านั้น สายการบินในประเทศ ยกเลิกเที่ยวบิน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในการบิน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews